UDZIAŁ STUDENTÓW W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

UDZIAŁ STUDENTÓW W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Zapraszamy studentów kierunku Prawa oraz Zarządzania do wzięcia udziału w autentycznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jednej z trójmiejskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. To doskonała okazja, aby z bliska poznać mechanizmy funkcjonowania firm w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych.

W każdej spółce raz w roku odbywa się zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, podejmujące kluczowe dla spółki decyzje finansowe i personalne. Walne zgromadzenie jest okazją do podsumowania wyników spółki osiągniętych w ostatnim roku obrotowym, przy okazji którego ścierają się rozbieżne interesy akcjonariuszy spółki. To ważne wydarzenie biznesowe obrazujące mechanizmy, a oparciu o które działają spółki akcyjne. Będzie ono jednocześnie praktyczną demonstracją zagadnień, z którymi w trakcie studiów spotykają się studenci kierunków Prawo i Zarządzanie.

Studenci WSAiB mogą wziąć udział w zwyczajnym walnym zgromadzeniu jednej z trójmiejskich spółek akcyjnych, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wśród nich są m.in. Energa, Grupa Lotos, LPP, ESOTIQ & Henderson, Vistal Gdynia, Swissmed, Inpro.

Organizatorem przedsięwzięcia jest dr Bartłomiej Gliniecki.

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne, na którym przedstawimy informacje na temat warunków wzięcia udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:

29 marca, godz. 10.00 – Aula (studenci stacjonarni)

1 kwietnia, godz. 16.30 – sala 224 (studenci niestacjonarni)

8 kwietnia, godz. 15.00 – Aula (studenci niestacjonarni)