UMOWA Z UNIWERSYTETEM EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU

Opublikowano: 13.07.2017

UMOWA Z UNIWERSYTETEM EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU

Miło nam poinformować, że nasza Uczelnia podpisała memorandum intencyjne o współpracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

Stosowane porozumienie zostało podpisane przez dra Tomasza Białasa, Prorektora WSAiB i prof. dra hab. inż. Edmunda Cibisa, Prorektora ds. Dydaktyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w dniu 12 lipca 2017 r. we Wrocławiu

Porozumienie obejmuje w szczególności współpracę w zakresie publikacji i wspólnych konferencji naukowych oraz różnych form dydaktyki na wszystkich stopniach pomiędzy Wydziałem Zarządzania WSAiB a Wydziałem Zarządzania, Informatyki Stosowanej i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wspólna działalność dydaktyczna będzie obejmowała m.in. wykłady gościnne lub otwarte, seminaria magisterskie i licencjackie, wykłady do wyboru, a także seminarium doktorskie.