V EDYCJA LEGII AKADEMICKIEJ – NABÓR

V EDYCJA LEGII AKADEMICKIEJ - NABÓR

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego planuje przystąpić do kolejnej, V edycji Legii Akademickiej. Zapraszamy  Studentów do zapisywania się poprzez wniosek ochotnika, który dostępny jest w załączeniu, a także w wersji papierowej w Dziekanacie.

Zeskanowany wniosek należy przesłać na adres e-mail: biuroprojektow@wsaib.pl, albo przekazać bezpośrednio do Biura Projektów (pok. 216, II piętro) lub do Dziekanatu.

Uwaga!

Ważne jest, by we wniosku przede wszystkim zaznaczyć, z którego z modułów chce się skorzystać. Jeden wniosek można złożyć na moduł podstawowy i podoficerski, a w przypadku chęci skorzystania z modułu oficerskiego niezbędny jest osobny wniosek.

Z uwagi na bardzo krótki termin naboru, na wnioski czekamy do 16 listopada 2021 r.

Aby kurs w danym module ruszył musi się zgłosić minimum 20 kandydatów.

pdfwniosek_ochotnika.pdf

Spotkanie organizacyjne

Wszystkich studentów zainteresowanych udziałem w V edycji Legii Akademickiej zapraszamy także na spotkanie organizacyjne online, które odbędzie się w środę 10 listopada o godzinie 16:00

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzFkMzFkMTEtZTgyZC00YWYwLTg4NmItM2FjMTkwMDI2Mzkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227b01623a-dea2-4bac-b88b-2e071406f9b7%22%2c%22Oid%22%3a%223430efe5-7744-4a12-8a46-68e2d11044a8%22%7d

Do udziału zapraszamy także studentów z innych trójmiejskich uczelni.

Więcej informacji można znaleźć na stronie MEiN oraz MON:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/legia-akademicka–v-edycja-projektu

https://www.wojsko-polskie.pl/legia-akademicka/