W WSAiB GOŚCILI PRZEDSTAWICIELE LAUREA UNIVERSITY Z FINLANDII

W dniach 23-24 maja 2012 r. w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni przebywali przedstawiciele Laurea University z Finlandii. Celem wizyty było podpisanie umowy o współpracy na polu naukowym i wymianie studentów.