WŁADZE WILEŃSKIEJ UCZELNI Z WIZYTĄ W WSAIB

19 kwietnia 2012 r. w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni gościli przedstawiciele litewskiej uczelni wyższej Kazimiero Simonaviciaus Universitetas z Wilna. Goście spotkali się z władzami naszej Uczelni – Rektorem prof. Jerzym Młynarczykiem oraz Prorektorem dr. Tomaszem Białasem.

Kazimiero Simonaviciaus Universitates (KSU) reprezentowali Wicerektor prof. dr hab. Auste Kiskiene oraz Kanclerz Dariusz Verbyla. Przedmiotem rozmów były współpraca między uczelniami, możliwość wymiany studentów i wykładowców, a także wspólne zorganizowanie w Wilnie konferencji na temat mediacji.

Wileńska uczelnia istnieje od 2003 r. Kształci na kierunku Prawo, zajęcia odbywają się w Wilnie oraz w Kłajpedzie.

Więcej informacji: http://www.ksu.lt/