WARSZTATY: KARIERA W KAS – SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA

WARSZTATY: KARIERA W KAS - SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA

15 lutego 2023 r. WSAiB im. E Kwiatkowskiego w Gdyni zaprasza na warsztaty pt. Kariera w Krajowej Administracji Skarbowej – Służba Celno-Skarbowa. Wstęp wolny. Zapraszamy studentów.

Pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni podczas kilku krótkich prezentacji pokażą na czym polega praca ww. instytucjach, jakie są ich zadania oraz jaka jest ścieżka kariery w komórkach dochodzeniowo-śledczych zwalczających przestępstwa celne i skarbowe.

Wydarzenie odbędzie się na Auli.

Program

godz. 10.00-10.30 Karolina Gołąb, Beata Brylowska, IAS w Gdańsku – Prezentacja zadań w PUCS w Gdyni:

– informacja na temat zasad i warunków zatrudnienia w IAS w Gdańsku

– przedstawienie korzyści z bycia funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej

– rodzaje towarów ukrytych w różnych środkach transportu (kontenerach, przyczepach)

– zdjęcia obrazujące urządzenia mobilne wykorzystywane w Służbie Celno-Skarbowej

Przekazanie informacji o zadaniach przewodników psów służbowych, szkoleniach i ich roli w organizacji

Gdzie: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im Eugeniusza Kwiatkowskiego

ul. Kielecka 7 Gdynia, Aula

Kiedy: 15.02.2023 r. w godz. 10.00-13.00