WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE ETYKA W FINANSACH – NAGRODA ROBINA COSGROVE

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich zaprasza naszych studentów do wzięcia udziału w III edycji Konkursu Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove.

Ideą konkursu jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach profesjonalistów, praktyków oraz środowiska akademickiego – refleksji nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec dalszej erozji zachowań etycznych jak i wzmocnić zaufanie klientów do banków. Idea honoruje wizję Robina Cosgrove, błyskotliwego bankowca inwestycyjnego, który zmarł w wieku 31 lat. Wierzył, iż główną barierą rozwoju gospodarczego był brak uczciwości i zasad etycznych w bankowości i finansach.

 

Nagrody w Konkursie to nagrody finansowe. W tej edycji konkursu pula nagród sięga 26 000 zł. Sponsorami nagród są:

Konkurs stwarza możliwość prezentacji swoich myśli i poglądów całemu środowisku akademickiemu. Nagrodzone prace będą również publikowane na stronach internetowych oraz w branżowych czasopismach wydawanych przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji, takich jak: Miesięcznik Finansowy Bank, Miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy.

 

Jak wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest skierowany do młodych profesjonalistów oraz środowiska akademickiego, w tym studentów i pracowników naukowych, do 35 roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki. Powinien prezentować pomysły innowacyjne

 

W odpowiedzi  otrzymasz zasady udziału w konkursie oraz oficjalny formularz zgłoszeniowy.

 

Końcowy termin nadsyłania zgłoszeń to 28 lutego 2015 r.

Prace należy przesłać do 31 marca 2015 r.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas oficjalnej uroczystości.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Związku Banków Polskich w zakładce poświęconej Komisji Etyki Bankowej (www.zbp.pl).