WICEMINISTER MARIUSZ HAŁADYJ W WSAIB

Wiceminister Mariusz Haładyj (Ministerstwo Gospodarki) był gościem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w dniu 15 maja 2015 r. Pan Wiceminister uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami środowiska naukowego oraz gospodarczego Pomorza, które odbyło się w Sali Senatu WSAiB.

Przedmiotem spotkania była dyskusja o potrzebie i znaczeniu dialogu przedstawicieli szkolnictwa niepublicznego z przedsiębiorcami, samorządami przedsiębiorców i przedstawicielami władz państwowych w zakresie dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki. Rozmawiano także o woli uczestniczenia w działaniach zmierzających do organizowania sądownictwa arbitrażowego dla przedsiębiorców.

W dyskusji uczestniczyli pracownicy i naukowcy WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie, Wyższej Szkoły Prawa z Wrocławia oraz przedstawiciele pomorskiego biznesu.

studia wsaib gdynia minister 2studia wsaib gdynia minister 3