WILEŃSKA UCZELNIA NAWIĄZAŁA WSPÓŁPRACĘ Z WSAIB

Opublikowano: 28.10.2014


28 października 2014 roku Uczelnia im. E Kwiatkowskiego w Gdyni gościła przedstawicieli władz litewskiej uczelni Kaziemiero Simonaviciaus Universitetas z Wilna.

 

Prof. dr Rysardas Burda, Dziekan Wydziału Prawa Kaziemiero Simonaviciaus Universitetas oraz Irina Akelan, Kierownik Administracji Kaziemiero Simonaviciaus Universitetas spotkali się z prof. Jerzym Młynarczykiem, Rektorem WSAiB oraz dr. Piotrem Lewandowskim, Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji WSAiB.

Celem spotkania było ustalenie zasad współpracy między wydziałami prawa polskiej i litewskiej uczelni w zakresie wymiany kadry naukowej, studenckiej oraz organizacji wspólnych konferencji i seminariów naukowych.