WIZYTA PRZEDSTAWICIELI UNIWERSYTETU Z KALININGRADU W WSAIB

Uczelnia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni w dniach 15-17 stycznia 2011 r. gościła delegację studentów i wykładowców z Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego Filia w Kaliningradzie. Celem spotkania było omówienie wspólnych projektów, m.in. w zakresie wymiany studenckiej.