WŁADZA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ – KONFERENCJA PRAWNICZA W UCZELNI KWIATKOWSKIEGO

WŁADZA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ - KONFERENCJA PRAWNICZA W UCZELNI KWIATKOWSKIEGO

Konferencja naukowa pt.: „Władza i Odpowiedzialność – z możliwie nieustającym odniesieniem do Radbrucha” o teoretycznych przesłankach przyszłej odpowiedzialności teraźniejszej władzy odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. w Auli Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Udział wezmą uznani przedstawiciele palestry i prokuratury. Wstęp wolny.

Uczelniana konferencja „Władza i odpowiedzialność” odnosi się do tez Gustawa Radbrucha, prawnika i filozofa niemieckiego, który w latach czterdziestych ubiegłego stulecia sformułował przesłanki odpowiedzialności w warunkach „ustawowego bezprawia” i „ponadustawowego prawa”. Debatować będą w tej tematyce i spróbują sformułować teoretyczne przesłanki przyszłej odpowiedzialności teraźniejszej władzy, m.in. prof. dr hab. Jerzy Zajadło z Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Ryszard Piotrowski, dr hab. prof. Uniwersytetu Gdańskiego Krzysztof Grajewski, dr hab. prof. WSAiB Wojciech Lamentowicz, dr Janusz Kaczmarek z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, mec. Roman Nowosielski, prokurator Prokuratury Regionalnej Paweł Pik ze Stowarzyszenia Prokuratorów Lex super omnia.

Przewidziane są dwie sesje: przedpołudniowa od godz.10.15 i popołudniowa od godz. 15.15.

Obok głównych referatów wygłoszone zostaną również koreferaty przygotowane, m.in. przez prof. dr. hab. Zdzisława Brodeckiego, dra Pawła Chyca, dra Leszka Meringa SSO i mgr Jarosłwę Deję SSR, wszyscy z Uczelni Kwiatkowskiego. Po każdym referacie i koreferacie przewidziana jest dyskusja z udziałem publiczności.

Zapraszamy!

Program

11.04.2019 Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Aula, godz.10.00

10.00-10.15 Wystąpienie Rektora dra Tomasza Białasa

Sesja przedpołudniowa:

1.

10.15-10.35 prof. dr hab. Jerzy Zajadło (UG): Modele sprawiedliwości tranzycyjnej w perspektywie filozofii prawa

10.35-10.45 Koreferat dr hab. prof. WSAiB Wojciech Lamentowicz (WSAiB)

10.45-11.15 Dyskusja

2.

11.15-11.35 dr hab. prof. UW Ryszard Piotrowski (UW): Status prawny sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych z naruszeniem przepisów ustawy zasadniczej i zagadnienie ich odpowiedzialności

11.35-11.45 Koreferat dr Paweł Chyc (WSAiB)

11.45-12.15 Dyskusja

3.

12.15-12.35 mec. Roman Nowosielski (Nowosielski i Partnerzy – Adwokaci i Radcy Prawni): Immunitet parlamentarny a odpowiedzialność cywilna i karna

12.35-12.45 Koreferat dr Leszek Mering SSO, WSAiB

12.45-13.15 Dyskusja

4.

13.15-13.35 Paweł Pik PPReg., Stowarzyszenie Prokuratorów Lex super omnia: Droga do przywrócenia standardów demokratycznego państwa prawnego w Prokuraturze

13.35-13.45 Koreferat

13.45-14.35 Dyskusja

Przerwa 14.35-15.15 (herbata, kawa)

Sesja popołudniowa

5.

15.15.-15.35 dr hab. prof. UG Krzysztof Grajewski (UG) Zdarzenie przyszłe i niepewne – odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za tzw. wrogie przejęcie porządku konstytucyjnego

15.35-15.45 Koreferat

Dyskusja

6.

16.15.-16.35 dr hab. prof. WSAiB Wojciech Lamentowicz (WSAiB): Odpowiedzialność moralna i polityczna polityków

16.35-16.45 Koreferat prof. dr hab. Zdzisław Brodecki (WSAiB)

Dyskusja

7.

17.15.-17.35 dr Janusz Kaczmarek (WSAiB): Zatrzymanie prokuratorskie jako zabezpieczenie postępowania przygotowawczego, czy medialno-polityczna potrzeba skutkująca odpowiedzialnością prokuratora?

17.35-17.45 Koreferat Jarosława Deja SSR, WSAiB

17.45-18.15 Dyskusja

18.15 Zakończenie