ZWYCIĘSTWO WSAIB W RANKINGU „WPROST”

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zajęła wysoką pozycję w ogólnopolskim rankingu uczelni niepublicznych tygodnika „Wprost”, lokując się na 4. miejscu – wśród 87 szkół z całej Polski oraz zajmując 1. miejsce wśród uczelni z Pomorza.

Według tygodnika „Wprost” Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest najlepszą pomorską uczelnią niepubliczną – oferuje wysoki poziom kształcenia zapewniając bardzo dobrą kadrę wykładowców, dba o dobry start swoich słuchaczy na rynku pracy, m.in. poprzez aktywną działalność Akademickiego Biura Karier oraz udział studentów w programach praktyk i staży przygotowywanych we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami.

WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to najstarsza pomorska uczelnia niepubliczna. Na studiach licencjackich i magisterskich kształci kadry dla biznesu, prawa i administracji, specjalistów zarządzania, finansów, rachunkowości, logistyki i bezpieczeństwa wewnętrznego.

– Bardzo nas cieszy silna pozycja Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni na rynku edukacyjnym – mówi dr Tomasz Białas, prorektor WSAiB im. E. Kwiatkowskiego. – Jest to potwierdzenie naszych wysiłków, aby zapewnić najwyższy poziom kształcenia i przygotowywać specjalistów, którzy doskonale poradzą sobie w realiach rynku pracy, nie tylko lokalnego, ale i globalnego.

– Proponujemy ciekawe i atrakcyjne kierunki i specjalności oparte o nowoczesne programy kształcenia i oryginalne formy pracy dydaktycznej – dodaje dr Tomasz Białas. – Z myślą o ciągłym rozwoju naszych słuchaczy uatrakcyjniamy naszą ofertę edukacyjną każdego roku wprowadzając nowości.

– Naszą misją jest przygotowanie osób potrafiących elastycznie dostosowywać swoje umiejętności do wciąż zmieniających się wymagań gospodarki rynkowej – dodaje prof. Jerzy Młynarczyk, Rektor WSAiB, światowej sławy ekspert w dziedzinie prawa morskiego. – Atutem Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest doskonała kadra naukowo-dydaktyczna, grupująca wielu wybitnych profesorów, a także wykładowców czynnych w praktyce życia gospodarczego i publicznego. Wiedza, którą dzielą się w profesjonalny i przystępny sposób, umożliwia uzyskanie specjalistycznej biegłości w o określonym zakresie kształcenia, przygotowując do twórczej pracy w wybranej profesji.