PRZEDSIĘBIORSTWA I INSTYTUCJE ŚLĄ NASZEJ UCZELNI GRATULACJE

Po opublikowaniu wyników tegorocznego Rankingu Uczelni Wyższych przez tygodnik „Wprost”, w którym WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zajęła 4. pozycję wśród 87 niepublicznych szkół wyższych z całej Polski, pomorskie firmy i instytucje współpracujące z naszą Uczelnią przesyłają nam gratulacje i wyrazy uznania. Wszystkim bardzo dziękujemy.

Tygodnik „Wprost” wysoko ocenił dbałość Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni o dobry start słuchaczy na rynku pracy oraz rozwój ich karier zawodowych, m.in. poprzez programy praktyk i staży dla studentów organizowane przez Uczelnię we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami i organizacjami, bogatą ofertę bezpłatnych warsztatów i szkoleń dla studentów oraz absolwentów, a także programy studiów, w których istotny udział stanowią wykłady i spotkania z praktykami życia społecznego i gospodarczego.

Wśród firm i instytucji, które nadesłały nam gratulacje znajdują się m.in.: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego Spółdzielnia, Zespół Zarządców Nieruchomości, Arla Global Financial Services Centre, Pomorski Klub Biznesu, Instytut Rozwoju Kadr, Hays Poland, Radio Kaszëbë, Perfect Consulting, Trójmiasto.pl, Edukator, Kredyt Bank, Radio Plus Gdańsk, 5xMEDIA, Studio 111.

Lokalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji i instytucji angażują się w działania Uczelni na wielu płaszczyznach, m.in. wspierając Uczelnię swoim doświadczeniem przy budowaniu programów jako partnerzy merytoryczni poszczególnych kierunków studiów podyplomowych, a także umożliwiając naszym studentom zdobywanie doświadczenia w ramach praktyk zawodowych, kursów i szkoleń oraz realizując dni otwarte i prezentacje dla naszych studentów.

Przedstawiciele firm i instytucji, a także biznesmeni uczestniczą w organizowanych przez Uczelnię spotkaniach networkingowych. Ich celem jest wymiana doświadczeń oraz rozmowy na tematy nurtujące przedsiębiorców. Zaproszeni goście przy porannej kawie zapoznają się z aktualnymi zagadnieniami związanymi z prawem, przedsiębiorczością oraz problematyką lokalną.

Dziękujemy wszystkim za słowa uznania.