BEZPŁATNE WARSZTATY DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW NA TEMAT STRESU

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zorganizowała dla studentów i absolwentów warsztaty pt. Skuteczne radzenie sobie ze stresem. Zajęcia były bezpłatne.

Zajęcia odbyły się 17 maja 2012 r. w godz. 15.00-17.30 w sali 121. Szkolenie poprowadziła pani Magdalena Szostak z firmy Congressio.

Organizatorem bezpłatnych warsztatów dla studentów i absolwentów WSAiB jest Akademickie Biuro Karier.

Informacji udziela p. Ewelina Niestrawska-Mazur, e-mail: abk@wsaib.pl, tel. 58 660 74 18, pokój 139 (I piętro).