21.10.2013

WSAIB TO PIERWSZA UCZELNIA W POLSCE OFERUJĄCA STUDIA PRAWNICZE I I II STOPNIA

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek złożony przez WSAiB o pozwolenie na uruchomienie studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunku Prawo. Uczelnia im. E Kwiatkowskiego w Gdyni jest pierwszą i jedyną szkołą w Polsce oferującą  studia prawnicze zarówno I jak i II stopnia.

Dotychczas studia prawnicze prowadzone były w systemie 5-letnim. WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest pierwszą i jedyną Uczelnią w Polsce, która oferuje zarówno 3-letnie prawnicze studia licencjackie oraz 2,5-letnie uzupełniające studia magisterskie. Dla kandydatów na studia oznacza to ułatwiony dostęp do wiedzy prawniczej – studiujący w Gdyni mogą bowiem rozpocząć studia II stopnia na kierunku Prawo, niezależnie od tego, jaki kierunek studiów ukończyli na poziomie licencjackim. To doskonała informacja dla osób prowadzących własne przedsiębiorstwa, kandydatów na prawników korporacyjnych, a także wszystkich zainteresowanych uzyskaniem gruntownej wiedzy prawniczej. Ukończenie studiów II stopnia upoważnia do starania się o aplikację prawniczą. Oferta studiów I i II stopnia dostępna będzie równolegle do dotychczasowej formuły 5-letnich studiów magisterskich.

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest jedną z najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce. W rankingu opublikowanym przez tygodnik „Wprost” w 2012 r., WSAiB uplasowała się na 4 miejscu, wśród wszystkich uczelni niepublicznych w kraju. Wysoki poziom kształcenia na kierunku Prawo zapewnia doskonała kadra wykładowców, na którą składają się wybitni specjaliści, m.in.:

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego oferuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zapisy na studia prawnicze w WSAiB trwają do 8 listopada 2013 r.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Rekrutacji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni mieszczące się przy ulicy Kieleckiej 7.

tel. 58 660 74 10

e-mail: rekrutacja@wsaib.pl