WSPIERAMY NAJLEPSZYCH

Opublikowano: 04.04.2016

Wyłoniono trójkę najlepszych studentów WSAiB w Gdyni na kierunku Prawo, którzy będą mieli możliwość odbycia prestiżowych praktyk w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Każdemu studentowi przydzielony został sędzia-opiekun, który będzie czuwać nad przebiegiem praktyki w Sądzie. Będzie to niezwykła okazja do zdobywania wiedzy od doświadczonych i uznanych autorytetów w środowisku prawniczym.

Studenci, którzy zostali wybrani przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni do odbycia studenckich praktyk, to: Miriam Stachecka, której patronem została Pani Alina Miłosz-Kloczkowska, Marek Symonowicz, którego patron to Pan Andrzej Czarnota i Magdalena Witucka, nad którą patronat objął Pan Włodzimierz Brazewicz. Patroni studentów to Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, którzy będą dzielić się swoim doświadczeniem z przyszłymi adeptami kierunku Prawo z Uczelni Kwiatkowskiego w Gdyni.

Praktyki odbywać się będą na mocy umowy podpisanej pomiędzy Sądem Apelacyjnym a Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, która obowiązuje od 2013 roku. W jej ramach studenci z najwyższą średnią mają możliwość rozwijać prawnicze kompetencje w murach Gdańskiego Sądu Apelacyjnego.