WSPÓŁPRACA WSAIB Z GDYŃSKĄ POLICJĄ

Prof. Jerzy Młynarczyk, Rektor WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz insp. Robert Leksycki, Komendant Miejski Policji w Gdyni podpisali 25 października 2013 r. porozumienie o współpracy.

Porozumienie obejmuje wspólne działania, które mają służyć przeciwdziałaniu zdarzeniom przestępczym na terenie Uczelni, w szczególności narkomanii, zagrożeniom terrorystycznym. Przedmiotem umowy jest także prowadzenie wspólnych inicjatyw edukacyjno-prewencyjnych, których tematem będzie szeroko pojęte bezpieczeństwo.

Umowa została podpisana w siedzibie naszej Uczelni.