WYBORY WŁADZ STUDENCKIEJ PORADNI PRAWNEJ

WYBORY WŁADZ STUDENCKIEJ PORADNI PRAWNEJ

Podczas posiedzenia Studenckiej Poradni Prawnej działającej przy Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w dniu 29 listopada 2017 r. zostały przeprowadzone wybory nowych władz statutowych koła naukowego.

Spotkanie rozpoczęło się od przemówień kandydatów na Prezesa Studenckiej Poradni Prawnej. W swoich mowach mówili o planach rozwoju koła naukowego, poszerzenia działalnościZe zgłoszonych trzech kandydatur, uczestnicy spotkania wyłonili Prezesa – w głosowaniu niejawnym większością wygrał Piotr Remesz, wiceprezesem koła naukowego została Małgorzata Stecka. Podczas jawnego głosowania wyłoniono również koordynatorów sekcji administracyjnej oraz cywilnej, koordynatora Poradni w Sądzie Okręgowym oraz wybrano Sekretarza.

Skład nowych władz Studenckiej Poradni Prawnej:
Prezes – Piotr Remesz
Wiceprezes – Małgorzata Stecka
Koordynator sekcji administracyjnej – Dominika Szlaga
Koordynator sekcji cywilnej – Maksymilian Dobek
Koordynator Studenckiej Poradni Prawnej w Sądzie Okręgowym – Krzysztof Majewski
Sekretarz – Karolina Skwierawska

Podczas spotkania obecny był opiekun Koła Naukowego, Prof. Eugeniusz Bojanowski.

Nowym władzom serdecznie gratulujemy!