31.05.2016

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI WYRÓŻNIONY

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI WYRÓŻNIONY

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni ponownie znalazła się na szczycie rankingów. Wydział Prawa i Administracji został wyróżniony wśród uczelni oferujących najlepszy start swoim absolwentom.

W rankingu tygodnika Wprost Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego jako jedyna uczelnia niepubliczna na Pomorzu została wyróżniona! Jest to kolejne odznaczenie, ktore zostało przyznane Uczelni a które potwierdza pozycję WSAiB w Gdyni wśród Szkół Wyższych. Absolwenci WSAiB są cenieni na rynku pracy! Według danych tygodnika Wprost najszybciej znajdują zatrudnienie po zakończeniu edukacji na wydziałach prawniczych na całym Pomorzu!

Wybór kierunku Prawo w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to najlepsza inwestycja w przyszłość!