WYJAZD DO NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W WARSZAWIE

Opublikowano: 10.06.2017

WYJAZD DO NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W WARSZAWIE

W dniach 22 – 23 maja 2017 r. odbył się wyjazd studyjny do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, organizowany przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni we współpracy z Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Wyjazd był koordynowany przez wykładowczynię mgr Angelikę Łyczek.

Wyjazd do NSA w Warszawie został przygotowany dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Prawo. Głównym celem wizyty studyjnej było poznanie specyfiki działalności i funkcjonowania Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Program wizyty obejmował udział studentów w rozprawach odbywających się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, udział w symulacji rozprawy ukazującej wzorcowy przebieg rozprawy połączony z dyskusją, a także studenci czynnie uczestniczyli w prelekcji wygłoszonej przez pracownika NSA na temat sądownictwa administracyjnego. Zwieńczeniem wizyty w NSA było oprowadzenie studentów po budynku sądu, a także dodatkową atrakcją była możliwość zapoznania się z wystawami znajdującymi się w budynku NSA, przygotowanymi w związku z organizowaną Nocą Muzeów.