WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 2016

Opublikowano: 27.02.2017

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 2016

Z dumą informujemy, że absolwent Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Pan Michał Klein został nagrodzony w Konkursie Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konsumentów.

Kapituła Konkursu nagrodziła pracę Michała Klaina „Sytuacja prawna konsumenta usług equity release w Polsce”, która napisana została pod kierunkiem Profesora Jerzego Młynarczyka.

Uroczyste przekazanie nagrody odbędzie się 2 marca 2017 w Warszawie. W uroczystości uczestniczyć będą laureaci nagród, promotorzy prac oraz dziekani wydziałów.