ZAMACH W BOSTONIE – KOMENTARZ WYKŁADOWCY WSAIB

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem dr. Wojciecha Woska, eksperta ds. terroryzmu na temat ataków bombowych w Bostonie oraz ryzyka zagrożenia zamachem na terenie Polski.

 

– Czy należy spodziewać się kolejnych ataków?

– Zamachowcy rzadko stosują się do „prawa serii”, przez co należy rozumieć regularną częstotliwość ataków. Działanie terrorystów skierowane jest na zaskoczenie społeczności międzynarodowej, jednak trudno przewidywać jakieś skonkretyzowane terminy ich potencjalnych, kolejnych działań.

 

– Dlaczego zamachowcy wybrali imprezę sportową?

Wybór imprezy sportowej za cel ataku nie jest przypadkowy. Pomimo, iż wydarzenia sportowe cechuje równie duże zainteresowanie ze strony widowni co imprezy kulturalne, z punktu widzenia terrorystów, wydawać się one mogą bardziej odpowiednim celem. Praktycznie wszystkie imprezy kulturalne odbywają się na z góry wyznaczonych obszarach, np. w salach koncertowych, halach widowiskowych, itp., które z zasady są łatwiejsze do zabezpieczenia przez służby, a uczestników można skontrolować. Imprezy sportowe, tj. np. maratony, odbywają się na o wiele większym obszarze, który trudniej nadzorować.

 

– Czy można było uniknąć tego ataku?

Wiele ataków terrorystycznych można udaremnić, jednak nigdy nie jesteśmy zabezpieczeni przed nimi na 100 proc. Jest to niemożliwe, chyba, że każdą potencjalną imprezę czy uroczystość potraktuje się jako zamkniętą dla widzów i osób postronnych. Zadaniem wszystkich służb jest oczywiście działanie wyprzedzające, polegające na zbieraniu informacji i ich weryfikowaniu oraz podejmowaniu działań mających na celu zminimalizowanie potencjalnego zagrożenia i ewentualnych skutków.

 

– Jak wygląda Polska na mapie potencjalnych zagrożeń terroryzmem?

Polska w mojej ocenie uważana jest za cel trzecio-, czwartorzędny. Na chwilę obecną nie ma żadnych racjonalnych przesłanek mówiących o tym, aby Polska była jakimkolwiek celem dla ataków terrorystycznych, ale należy pamiętać o nieobliczalności terrorystów. Jeżeli chodzi o ryzyko przeprowadzenia ataku w Trójmieście, uważam że jest ono na tym samym poziomie co w Polsce ogółem.

 

 

* Dr Wojciech Wosek wykładowca w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, gdzie prowadzi zajęcia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Wybitny ekspert z zakresu bezpieczeństwa morskiego i terroryzmu. Doktor nauk wojskowych.