ZMARŁ JM REKTOR PROFESOR JERZY MŁYNARCZYK

Opublikowano: 10.09.2017

ZMARŁ JM REKTOR PROFESOR JERZY MŁYNARCZYK

Z ogromnym bólem zawiadamiamy, że w dniu 9 września 2017 r. o godz. 19.40 zmarł prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk, Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 16 września 2017 r. o godz. 12.30 na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie (ul. Malczewskiego).

Wybitny naukowiec, wspaniały wykładowca, uwielbiany przez rzesze współpracowników i studentów. Odszedł od nas Człowiek wyjątkowy, ogromnie utalentowany, pełen pasji i wiedzy. Zawsze byliśmy pełni podziwu dla Jego osobowości, wszechstronnych cech i daru retoryki.

Żegnamy Człowieka prawego charakteru i otwartego umysłu.

Profesor Jerzy Młynarczyk funkcję Rektora Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, najstarszej niepublicznej uczelni na Pomorzu, pełnił od 2005 roku. Za Jego rządów uczelnia rozwijała się prężnie, dbając o poziom kształcenia i wprowadzając do swojej oferty edukacyjnej nowe, ambitne kierunki. Profesor był inicjatorem i wielkim orędownikiem utworzenia na naszej uczelni Wydziału Prawa. To dzięki Panu Profesorowi mury naszej uczelni już od wielu lat opuszczają absolwenci studiów prawniczych i seminarium prawniczego.

Panie Profesorze!

Mieliśmy zaszczyt z Panem współpracować, czerpać z Pana wiedzy i doświadczenia.

Pana obecność wszystkich nas ubogacała. Będzie nam Pana ogromnie brakować. Tej pustki nikt nie wypełni.

Rodzinie, Krewnym i Przyjaciołom
wyrazy współczucia i żalu składają Władze i Senat Uczelni.

Na terenie Uczelni wystawiona jest księga kondolencyjna.

Nota biograficzna

Profesor Jerzy Młynarczyk urodził się 2 sierpnia 1931 roku w Wilnie. Był absolwentem Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Sopocie (1950). Tytuł magistra prawa uzyskał na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego (1954).

Był radcą prawnym, a następnie pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Był doktorem habilitowanym nauk prawnych oraz profesorem tytularnym nauk prawnych.

W latach 1977-81 był prezydentem Gdańska. W 1982 objął funkcję dyrektora naczelnego Instytutu Morskiego w Gdańsku. Od 1988 od 1991 roku był profesorem prawa w Światowym Uniwersytecie Morskim ONZ w Malmoe oraz w Międzynarodowym Instytucie Prawa Morskiego na Malcie. Był posłem na Sejm RP IV Kadencji, wiceprzewodniczącym Komisji ds. zmian w kodyfikacjach.

Specjalizował się w prawie cywilnym, międzynarodowym prawie handlowym oraz prawie morskim. Przez ponad 40 lat był konsultantem prawnym przedsiębiorstw żeglugowych i przemysłu okrętowego. Uczestniczył i przewodniczył wielu zespołom i komisjom legislacyjnym z zakresu prawa morskiego i prawa cywilnego. Był przedstawicielem Polski na wielu prawniczych konferencjach międzynarodowych. Pracował jako ekspert Międzynarodowej Organizacji Morskiej ds. ustawodawstwa morskiego. Był arbitrem w wielu krajowych i międzynarodowych procesach z zakresu prawa morskiego i handlowego (w Szwajcarii, Francji, Chinach, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii). Był wizytującym profesorem w zagranicznych uczelniach wyższych (Szwecja, USA, Chiny, Litwa, Niemcy). Popularyzatorem prawa w Telewizji Gdańskiej

Opublikował 14 opracowań naukowych podręcznikowych i monograficznych, ponad 150 artykułów naukowych w językach polskim i angielskim z zakresu prawa morskiego, handlowego i cywilnego. Autor wielu prac popularyzatorskich i publicystycznych.
Ekspert Międzynarodowej Organizacji Morskiej w Londynie.

Odnosił wybitne osiągnięcia jako koszykarz: reprezentant Warty (Stali) i Lecha Poznań (1950-1960) oraz Wybrzeża Gdańsk (1960-1971), 112-krotny reprezentant Polski w koszykówce i olimpijczyk z Rzymu (1960 r.). Jedyny polski sportowiec odznaczony międzynarodową nagrodą im. Sieverta przyznawaną przez Światowe Zrzeszenie Olimpijczyków- Olimpian International, a także jako jedyny sportowiec Pomorza wyróżniony nagrodą im. Janusza Kusocińskiego oraz medalem Kalos Khagatos przyznawanym przez polski Komitet Olimpijski i Uniwersytet Jagielloński.

Od 2005 był Rektorem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, najstarszej niepublicznej uczelni na Pomorzu. Funkcję tę pełnił aż do śmierci.

Kondolencje nadesłane do uczelni:

„Mieliśmy zaszczyt gościć Profesora jako wykładowcę na studiach MBA prowadzonych na naszym Wydziale, a także Osobę prowadzącą wykład podczas jednej z inauguracji roku akademickiego na naszym Wydziale. Składamy kondolencje Rodzinie Profesora, a także środowisku akademickiemu Wyższej Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.”

w imieniu Społeczności Wydziału Zarządzania i Ekonomii – dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG, Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG

„Ponieważ jestem poza krajem, chciałbym  złożyć najszczersze kondolencje z powodu śmierci Waszego Rektora, prof. Jerzego Młynarczyka. Jurek był dla mnie wzorem sportowca i wykładowcy akademickiego. Z dzieciństwa pamiętam Go jako świetnego koszykarza Wybrzeża i reprezentacji Polski. A potem jako wspaniałego wykładowcę i prawnika. Byłem dumny z Jego przyjaźni i zawsze cieszyłem się, gdy zaszczycał inauguracje roku akademickiego na WZiE PG, gdy miał u nas wykłady na studiach MBA. Ostatnio spotykaliśmy się na meczach Trefla. Bardzo, bardzo mi przykro.”

prof. zw. dr hab. Piotr Dominiak,  Prorektor ds. Internacjonalizacji i Innowacji Politechnika Gdańska

„W imieniu społeczności Akademii Morskiej w Gdyni, w imieniu kierownictwa Uczelni i własnym przekazuję wyrazy głębokiego współczucia i żalu w związku ze śmiercią wybitnego i znakomitego Profesora, Rektora Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni Jerzego Młynarczyka. Nauka polska utraciła cenionego i znakomitego prawnika, szanowanego naukowca, a Uczelnia Rektora i wychowawcę wielu pokoleń młodzieży”

prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, Rektor Akademii Morskiej w Gdyni

„Przeczytałem w prasie o śmierci Pana Profesora Jerzego Młynarczyka… Myśli powędrowały ponad 20 lat wstecz… Panie Profesorze, bylem Pańskim studentem… Pierwsze, co przypomniałem, to ogromny szacunek do Pana…
Pan Profesor tego nie wie, ale Pan był moim wzorem do naśladowania… Chciałem być takim, jak Pan… Pana pewność siebie, światowość, wiedza, dowcip, postawa, serdeczność budziła ciepłą sympatię i serdeczny szacunek. Więcej takich ludzi nie spotkałem. Tu, na Litwie, twierdząc przy różnych okazjach, że na Litwie nigdy jeszcze nie spotkałem prawdziwego profesora, miałem na myśli Pana…
Dziękuję Losowi, że miałem przyjemność być Pańskim studentem. Dziękuję Panu Profesorowi… Pan był wielkim człowiekiem… Nisko chylę czoła przed Panem…”
Pański student z Wilna

„Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci JM Rektora Pana prof. dra hab. Jerzego Młynarczyka. Proszę przyjąć wyrazy głębokiego współczucia od Rektora, Dziekana i całej społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu. Łączymy się z Państwem w poczuciu wielkiej straty, bo wiemy, że odchodzący człowiek zawsze zabiera ze sobą cały świat pozostawiając bezwartościowe okruchy…..”

dr Anna Krajewska-Smardz, Dziekan, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej

„Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. zw. dr. hab. Jerzego Młynarczyka – Rektora Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, a jednocześnie w latach 2006 – 2007 Dziekana Wydziału Prawa Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, wybitnego autorytetu z zakresu prawa cywilnego, międzynarodowego prawa handlowego i prawa morza. A co najistotniejsze mądrego, skromnego i dobrego człowieka. W imieniu pracowników i studentów Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej składam wyrazy współczucia.”

dr Iwona Przychocka, prof. UTH, Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie

„Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana profesora Jerzego Młynarczyka JM Rektora WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Odszedł wybitny Uczony, zawsze gotowy służyć innym swoją wiedzą, pomocą i życzliwością. Zostanie w naszej pamięci jako wielki autorytet naukowy, a jednocześnie skromny człowiek. W imieniu Społeczności Szkolnej V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku proszę o przekazanie wyrazów współczucia i żalu Rodzinie Zmarłego.”

Elżbieta Piszczek, Dyrektor V LO w Gdańsku

„Pamiętamy prof. dr. hab. Jerzego Młynarczyka chodzącego po ulicach Wilna, po przytulnych zakątkach jego dzieciństwa na Zwierzyńcu. Ta daleka nostalgia w jego oczach i ciepłe uczucia do swojego rodzinnego miasta, które później zaowocowały partnerskimi układami z naszym Uniwersytetem im. Kazimierasa Simonaviciusa. Na zawsze zostanie w naszej pamięci mądrość, wiedza i zdolności Pana Profesora oraz głębia myśli, unikalne przeżycia oraz doświadczenie, które przekazywał swoim kolegom i partnerom, podczas uczestnictwa w wspólnych uroczystościach Uniwersytetu i Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. W dyskursach o nauce Pan Profesor również często nawiązywał do ulubionego na Litwie tematu – gry w koszykówkę oraz dzielił się wspomnieniami o młodzieńczych meczach z litewskimi sportowcami. Odszedł Człowiek o wszelkich zaletach umysłu i charakteru, co jest straszną stratą nie tylko dla polskiej, ale i dla litewskiej wspólnoty akademickiej. Zawsze będziemy pielęgnować wspomnienie o tak wybitnym Uczonym oraz będziemy kontynuować wspólne prace i zainicjowane pomysły. Przesyłamy wyrazy serdecznego żalu i szczerego współczucia.”

Uniwersytet im. Kazimierasa Simonaviciusa w Wilnie

„Zarząd i pracownicy Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów składają wyrazy szczerego współczucia Rodzinie oraz pracownikom Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci JM Rektora Pana prof. dr. hab. Jerzego Młynarczyka. Pan Profesor był Członkiem Zarządu Fundacji w początkowych latach jej działalności oraz długoletnim Przewodniczącym Rady Programowej GFKM. Wspominać Go będziemy jako wspaniałego pedagoga i uczonego, autorytet w dziedzinie prawa, przede wszystkim jednak jako człowieka zawsze życzliwego, pełnego ciepła i charyzmy.”
Zarząd i pracownicy Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów

„Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci JM Rektora Pana prof. dr. hab. Jerzego Młynarczyka, wybitnego działacza społecznego, ruchu akademickiego, naszego serdecznego Przyjaciela, członka Rady Programowej Stowarzyszenia Czerwonej Róży. Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Pracownikom Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni składają koleżanki i koledzy ze Stowarzyszenia Czerwonej Róży.”

Ludwik Klinkosz, Stowarzyszenie Czerwonej Róży