ZMARŁ PROFESOR MARIUSZ GIZOWSKI

ZMARŁ PROFESOR MARIUSZ GIZOWSKI

Z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  dra hab. Mariusza Gizowskiego, profesora WSAiB, członka Senatu Uczelni.

Obdarzony niezwykłą charyzmą, pogodny i otwarty, jako wykładowca akademicki był ceniony przez współpracowników i lubiany przez studentów.

Odszedł od nas Człowiek wielkiego formatu, wspaniały dydaktyk, naukowiec i współpracownik. Miał 56 lat.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora wyrazy współczucia składają Rektor, Prezydent, Senat

oraz cała społeczność akademicka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu  im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Informacja o pogrzebie:

Msza św. w intencji Zmarłego odbędzie się 12 lutego 2022 roku (sobota) o godz. 12.00 w Kościele pw. Ojca Pio w Gdańsku, ul. Przemyska 21.

Pogrzeb odbędzie się 12 lutego 2022 roku (sobota) o godz. 13.00 na Cmentarzu Łostowice w Gdańsku.

Nota biograficzna

Mariusz Gizowski, dr hab. prof. WSAiB

Z wykształcenia politolog i pedagog społeczny, specjalista ds. pracy socjalnej, patologii i bezpieczeństwa społecznego; specjalista ds. zagadnień penitencjarnych i resocjalizacji; ekspert ds. destrukcyjnych sekt i nowych ruchów religijnych oraz patologicznych subkultur młodzieżowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Pełnił funkcję wychowawcy Działu Penitencjarnego i oficera Służby Więziennej Rejonowego Aresztu Śledczego w Gdańsku, w latach 1994–1996 starszego inspektora Wydziału Informacji i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. W przeszłości był związany z licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce, w tym m.in. z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku. W latach 2007–2010 był kierownikiem Katedry Nauk Społecznych, a następnie kierownikiem Katedry Nauk Humanistycznych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Od 2016 r. związany z Wydziałem Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Był autorem 162 publikacji naukowych z zakresu historii, religioznawstwa, politologii, socjologii, pedagogiki i edukacji, pracy socjalnej i resocjalizacji, bezpieczeństwa społecznego i securitologii, familiologii i nauk o rodzinie oraz szeroko pojętej kultury fizycznej i symboliki ideograficznej, heraldyki, genealogii i innych nauk pomocniczych historii, a także mniejszości narodowych i grup etnicznych (pisał artykuły z zakresu problematyki dotyczącej takich nacji, jak: mennonici, Ormianie, Cyganie-Romowie, muzułmanie w Polsce) oraz dziejów Pomorza Gdańskiego. W swoich badaniach naukowych podejmował również problematykę z zakresu pracy socjalnej (twórca pojęcia „soclaboryzm”. Był autorem pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego z zakresu pracy socjalnej). Podejmował również tematykę nowych i elitarnych ruchów społecznych oraz zjawisk i procesów społeczno-politycznych, jak również prowadził badania naukowe z zakresu problematyki współczesnej myśli filozoficzno-pedagogicznej.

Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Medalem za Zasługi dla Policji. Za wieloletnią działalność naukową i edukacyjną oraz pracę na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego województwa pomorskiego został wyróżniony m.in. Medalem Gryfa Pomorskiego „De Nihilo Nihil Fit”.

Z WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni związany od 12 lutego 2016 roku. Był członkiem Senatu Uczelni. W 2021 r. został powołany na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Nauki. Prowadził zajęcia z bezpieczeństwa społecznego, polityki socjalnej administracji i polityki penitencjarnej.

Urodzony 28 stycznia 1966 roku zmarł 8 lutego 2022 roku.