AGROBIZNES I PEDAGOGIKA SPOŁECZNA – NOWOŚCI W OFERCIE EDUKACYJNEJ

Opublikowano: 07.05.2013

Pedagogika Społeczna oraz Agrobiznes to nowości w ofercie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Studia można rozpocząć już w październiku 2013 r.  zarówno w Gdyni, jak i w Wydziale Zamiejscowym w Lęborku. Trwa rekrutacja.

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy i gospodarki regularnie wprowadza do swojej oferty edukacyjnej nowości. W roku akademickim 2013/2014 wśród nowych propozycji studiów znajdują się  Pedagogika Społeczna oraz Agrobiznes.

Pedagogika Społeczna – nowość

Kandydatom na Pedagogikę Społeczną proponujemy studia licencjackie – zarówno w trybie zaocznym, jak i dziennym. Studia zostały uruchomionew Gdyni, a także w naszym Wydziale Zamiejscowym w Lęborku.

Pedagogika Społeczna stanowi nowatorskie połączenie studiów z zakresu pedagogiki społecznej i opieki socjalnej. Po ukończeniu nauki absolwent ma szerokie możliwości zatrudnienia – zarówno w instytucjach działających na rzecz aktywizowania osób starszych, jak i pomocy ludziom młodym, np. przy wchodzeniu na rynek pracy. Absolwent Pedagogiki Społecznej to również doskonały kandydat do pracy w instytucjach socjalnych, na stanowisku specjalisty bądź kierownika placówki.
– Studia Pedagogika Społeczna skierowane są do osób zainteresowanych pracą związaną z aktywizacją różnych grup społecznych – mówi dr Tomasz Białas, Prorektor WSAiB. – Zaletą studiów jest szeroki zakres przedmiotów, co sprawia, że absolwenci kierunku są świetnie przygotowani do pracy w wielu zawodach czy stanowiskach, np. w charakterze: pracowników pomocy społecznej, animatorów społeczno-kulturalnych, mediatorów, terapeutów, zarządców placówek socjalnych czy specjalistów w samorządach lokalnych.

Agrobiznes – nowość

 

Studia Agrobiznes uruchomiliśmy z myślą o kandydatach na nowoczesnych menedżerów gospodarstw rolnych. Naszą propozycję kierujemy zarówno do techników agrobiznesu i kierunków pochodnych – jako kontynuację nauki na poziomie akademickim, jak również wszystkich zainteresowanych biznesem rolnym oraz osób już prowadzących działalność rolną. Przyszłym menedżerom Agrobiznesu proponujemy kształcenie na studiach 3-letnich licencjackich oraz 2-letnich magisterskich studiach uzupełniających. Agrobiznes można studiować zarówno w Gdyni jak i w Wydziale Zamiejscowym w Lęborku.

– W województwie pomorskim prężnie działa wiele gospodarstw rolnych – mówi dr Cezary Tatarczuk, Dziekan Wydziału Zarządzania w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. – Obecnie prowadzenie własnego przedsiębiorstwa rolnego wymaga fachowej wiedzy z wielu obszarów: od pozyskiwania środków z funduszy unijnych, przez znajomość norm jakościowych produkcji rolno-spożywczej, po informacje o internetowych rynkach rolnych.

Rekrutacja

 

Prowadzone są zapisy na studia na rok akademicki 2013/2014. Na każdym kierunku obowiązuje limit miejsc. Szczegółowe informacje o przebiegu studiów, przedmiotach i rekrutacji uzyskać można telefonicznie, na naszej stronie internetowej lub odwiedzając jeden z naszych punktów rekrutacyjnych. Serdecznie zapraszamy.

Gdynia – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Biuro Rekrutacji
ul. Kielecka 7, tel. 58 660 74 10

Lębork – Wydział Zamiejscowy WSAiB w Lęborku
ul. Marcinkowskiego 1, tel. 59 862 22 95, pon.-pt. 8.00-14.30 (rekrutacja od 20 maja 2013 r.)

Tczew – Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba
ul. Gdańska 17, tel. 58 531 55 16, pon.-pt. 8.00-14.00 (rekrutacja od 20 maja 2013 r.)