V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA – JURATA 2013

Opublikowano: 10.05.2013

Goście z Rosji, Litwy, Ukrainy oraz Polski wzięli udział w dwudniowym cyklu wykładów i debat. Tematyka wystąpień obejmowała szeroki zakres problemów. Prelegenci omawiali m.in. zagadnienia bezpieczeństwa: w sieci internetowej, logistyce, gospodarce morskiej czy zabezpieczenia transakcji finansowych. Kilka wykładów poświęconych było zagadnieniom prawnym, m.in. wystąpienie dr. Janusza Kaczmarka dotyczące możliwości stosowania podsłuchów czy wspólna praca autorstwa prof. Eugeniusza Bojanowskiego i dr Beaty Kolarz o prawie do informacji publicznej. Efektem spotkanie będzie wydanie dwutomowej publikacji pokonferencyjnej, w której opublikowane zostaną wszystkie zaprezentowane referaty.

 

 

Konferencja zorganizowana została przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Uczelnię Heleny Chodkowskiej i Wyższą Szkołę Cła i Logistyki w Warszawie. Honorowy patronat nad konferencją objął b. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.