RADIO GDAŃSK NADAWAŁO NA ŻYWO Z WSAIB

Opublikowano: 01.10.2014

 2 października 2014 r. o godz. 10 reporterzy Radia Gdańsk nadali na żywo z WSAiB program „Ludzie i pieniądze”. Nasi eksperci oraz władze uczelni rozmawiali z pracodawcami o współpracy szkół wyższych z biznesem.

   Tematem czwartkowej audycji była współpraca między pracodawcami
a szkołami wyższymi. Od nowego roku akademickiego szkoły wyższe będą mogły uznawać doświadczenie zawodowe i wiedzę zdobytą poza formalnym systemem kształcenia w poczet studiów. Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w  Gdyni będzie jedną z pierwszych szkół wyższych w Polsce, w której program ten będzie realizowany.

 

Nowe zasady uznawania doświadczenia zawodowego to część zmian, która pojawiła się w nowym projekcie prawa o szkolnictwie wyższym. Tekst ustawy został przyjęty 11 lipca 2014 r. przez Senat RP bez poprawek.

 

Gośćmi programu byli przedstawiciele środowisk biznesowych, akademickich oraz doradcy zawodowi i trenerzy.

 

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania audycji „Ludzie i pieniądze”, którą poprowadziła redaktor Iwona Wysocka: