ROK AKADEMICKI 2014/2015 OFICJALNIE ROZPOCZĘTY

6 października 2014 r. odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego, która rozpoczęła 21 rok działalności Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, najstarszej niepublicznej szkoły wyższej na Pomorzu.

Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem Szanownych Gości przez Jego Magnificencję Rektora Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni prof. zw. dr. hab. Jerzego Młynarczyka.

Inaugurację Roku Akademickiego 2014/2015 zaszczycili: Pan Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego, dr Jerzy Wiśniewski – dyrektor Kuratorium Oświaty, sędzia Anna Skupna – Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Sędzia Alina Miłosz-Kloczkowska – wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, Sędzia Zdzisław Kostka – prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Pan Tadeusz Aziewicz – poseł na Sejm RP, adw. Marcin Derlacz – wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, mec. Wojciech Grochowiecki – wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Królikowski – dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Jerzy Lewandowski – sekretarz generalny Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, Pan Leszek Glaza – przewodniczący Rady Miasta Wejherowa, mec. Roman Nowosielski, Pan Romuald Meyer – prezes Stowarzyszenia Absolwentów, Pani Alicja Adamczyk – dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, Pani Elżbieta Zaręba – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni, Pan Zbigniew Bartol – wicedyrektor I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.

Następnie prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk wygłosił przemówienie inauguracyjne. W swoim wystąpieniu Profesor szczególną uwagę poświęcił istocie studiowania: „Nie jest nią wyłącznie pobieranie nauki, ale wysiłek i praca własna oraz poszerzanie swoich zainteresowań”.

Po wystąpieniu głos zabrał Pan Romuald Meyer, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego, który przekazał na ręce Rektora obraz olejny, portret Eugeniusza Kwiatkowskiego – patrona naszej Uczelni.

Po przemówieniu dr Cezary Tatarczuk, dziekan Wydziału Zarządzania, zaprosił studentów do złożenia ślubowania, a prof. Jerzy Młynarczyk dokonał uroczystej immatrykulacji wyznaczonych studentów I roku, w składzie: Łukasz Badowicz, Dominika Błanek, Bartosz Pirch, Przemysław Płotka, Hanna Stobińska, Aleksander Zabłocki, Maksymilian Dobek, Marcin Foltyński, Kinga Harenda, Aleksandra Podgórska oraz Karolina Skwierawska.

Kolejnym ważnym punktem uroczystości było wystąpienie Pana dr. Zbigniewa Canowieckiego, prezesa zarządu „Pracodawców Pomorza”, który wygłosił wykład  pt. „Ekonomia społeczna w gospodarce”.

Jak co roku Inauguracja Roku Akademickiego była okazją do wyróżnienia najlepszych studentów, pracowników akademickich oraz pracowników administracyjnych. Pełną listę wyróżnionych otwiera nazwisko dr. Wojciecha Woska, wybitnego specjalisty ds. terroryzmu i kryminologii.

Nagrody Rektora za Rok Akademicki 2013/2014 otrzymali:

 

dr Wojciech Wosek, wykładowca na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Monika Kucharczyk, kierownik Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Nagrody dla najlepszych studentów w Roku Akademickim 2013/2014 otrzymali:

 

Tadeusz Dopka, średnia ocen 5,21 – Administracja, studia II stopnia
Agnieszka Rohde, średnia ocen 4,79 – Bezpieczeństwo Wewnętrzne, studia II stopnia
Patrycja Bigott, średnia ocen 5,14 – Prawo, studia jednolite
Piotr Szcześniak, średnia ocen 5,07 – Logistyka, studia I stopnia
Iwona Podgórska, średnia ocen 4,68 – Finanse i Rachunkowość, studia I stopnia
Monika Bil, średnia ocen 5,04 – Zarządzanie, studia I stopnia
Jerzy Markowski, średnia ocen 5,15 – Wydział Zamiejscowy w Lęborku, kier. Zarządzanie, studia I stopnia

Studenci obcokrajowcy:

Jocelyn Lopez Aguilar, średnia ocen 4,95 – kier. International Management
Siuzanna Gorokhivska, średnia ocen 4,94 – kier. International Management

Nagrodę Rektora za najlepsze osiągnięcia sportowe w Roku Akademickim 2013/2014 otrzymała:

 

Paula Wrońska, medalistka mistrzostw świata w strzelaniu z karabinku na 300 m

Nagrody Prezydent Uczelni dla studentów za zaangażowanie na rzecz społeczności studenckiej w Roku Akademickim 2013/2014 otrzymali:

 Alicja Wysoczyńska
Iwona Topka
Patrycja Geraga
Liza Rant
Anna Warchoł
Bartosz Margulewicz
Karolina Podfigurna
Paweł Fifielski
Marta Tarnowska

Po ceremonii wręczenia nagród głos zabrała Przewodnicząca Parlamentu Studentów WSAiB Patrycja Geraga, który życzyła studentom I roku dobrych wyników w nauce oraz zachęcała do pracy na rzecz społeczności studenckiej.

Uroczystość zakończyło wykonanie pieśni „Gaudeamus Igitur” przez Sopocki Chór Kameralny Continuo.

Multimedia:

Relacja w TVP Gdańsk