WRĘCZENIE DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WSAIB 2014

 6 października 2014 r. mury Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni opuścił kolejny rocznik Absolwentów. Gratulujemy i zapraszamy do foto i wideorelacji z ceremonii wręczenia dyplomów.

  W tym roku studia w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni zakończyło prawie 700 Absolwentów. Wszystkim gratulujemy i życzymy samych sukcesów w karierze zawodowej!

 

 

Osobne gratulacje należą się najlepszym Absolwentom WSAiB, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen z całego okresu studiów:

 

Karol Nowakowski – najlepszy Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość, średnia ocen 4,98. Promotorem pracy dyplomowej był prof. zw. dr hab. Bernard Kubiak.

 Sylwia Kużel – najlepsza Absolwentka kierunku Zarządzanie I stopnia, średnia ocen 4,57. Promotorem pracy dyplomowej była dr Marta Łockiewicz.

 Justyna Kielińska – najlepsza Absolwentka kierunku Zarządzanie I stopnia (studia niestacjonarne), średnia ocen 4,95. Promotorem pracy dyplomowej był dr hab. Jacek Rybicki, prof. WSAiB.

 Zenona Mańska – najlepsza Absolwentka kierunku Zarządzanie (Wydział Zamiejscowy w Lęborku), średnia ocen 5,04. Promotorem pracy dyplomowej był dr Tomasz Białas.

 Natalia Majewska – najlepsza Absolwentka kierunku Zarządzanie II stopnia, średnia ocen 4,92. Promotorem pracy dyplomowej był dr Michał Chalastra.

 Dorota Wosztyl – najlepsza Absolwentka studiów na kierunku Zarządzanie II stopnia w trybie niestacjonarnym, średnia ocen 5,04. Promotorem pracy dyplomowej był dr Piotr Dwojacki.

 Piotr Andrzejewski – najlepszy Absolwent kierunku Logistyka, średnia ocen 4,90. Promotorem pracy dyplomowej dr inż. Wojciech Sokołowski.

 Adam Sampolski – najlepszy Absolwent kierunku Prawo, średnia ocen 4,93. Promotorem pracy dyplomowej był prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk.

 Wojciech Janicki – najlepszy Absolwent kierunku Prawo (studia niestacjonarne), średnia ocen 4,77. Promotorem pracy dyplomowej był prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk.

 Katarzyna Kozicka – najlepsza Absolwentka kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopnia, średnia ocen 4,77. Promotorem pracy dyplomowej był dr Cezary Tatarczuk.

 Krzysztof Gwizdała – najlepszy Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne II stopnia, średnia ocen 4,95. Promotorem pracy dyplomowej był dr Marek Chrabkowski.

 Anna Kaup – najlepsza Absolwentka kierunku Administracja I stopnia, średnia ocen 4,92. Promotorem pracy dyplomowej był dr hab. Wiesław Czyżowicz.

 Kinga Gromotka – najlepsza Absolwentka kierunku Administracja II stopnia, średnia ocen 5,23. Promotorem pracy dyplomowej był prof. zw. dr hab. Jerzy Będźmirowski.

 

Zapraszamy do oznaczania się na Facebooku na pamiątkowych zdjęciach z fotobudki TUTAJ