BEZPIECZEŃSTWO GDYNI I MIESZKAŃCÓW

Debata o Bezpieczeństwie Gdyni i jej mieszkańców to ważny interdyscyplinarny temat, który został poruszony przez wybitnych specjalistów na terenie WSAiB w Gdyni. W spotkaniu uczestniczyli praktycy i teoretycy, którzy zajmują się różnymi aspektami bezpieczeństwa, począwszy od bezpieczeństwa na drogach, aż po twórców map zagrożeń i planowania przestrzennego.

Spotkanie specjalistów z różnych dziedzin – mundurowych i cywilnych pracowników było okazją do dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa rozumianego według różnych perspektyw. Prelegenci dzielili się doświadczeniami w zakresie ograniczania zagrożeń, przedstawiali pomysły oraz udzielali wskazówek, jak sprawić, by najbliższe otoczenie było nie tylko bezpieczne, ale również przyjazne dla obywateli.

Spotkanie na terenie uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni było również okazją dla studentów do poznania najważniejszych przedstawicieli i autorytetów w dziedzinie bezpieczeństwa. Przykładem może być panel „Bezpieczne przestrzenie” poprowadzony przez dra. inż. hab. Andrzeja Urbana, autora podręcznika, z którego korzystają studenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Bardzo ciekawy panel dyskusyjny o bezpieczeństwie w ruchu drogowym poprowadził mł. insp. Marek Konkolewski, który jest rozpoznawalnym i wysoce szanowanym specjalistą policyjnym. Bardzo ciekawy temat dotyczył interdyscyplinarnego podejścia do tworzenia map bezpieczeństwa. Jest to nowa metoda, która ma pomóc służbom mundurowym rozpoznać najważniejsze zagrożenia typowe dla okolicy, oraz w przyszłości wyeliminować je.

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu cyklicznie organizuje spotkania z praktykami, zachęca do dyskusji na ważne społecznie tematy i udostępnia studentom najbardziej nowoczesną wiedzę z zakresu praktycznych i skutecznych rozwiązań, z których korzystają nie tylko służby mundurowe, ale również prywatne przedsiębiorstwa.