DEBATA SPOŁECZNA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W GDYNI

Komenda Miejska Policji w Gdyni wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni organizują Debatę Społeczną poświęconą zagadnieniom bezpieczeństwa mieszkańców Gdyni. Debata odbędzie się 25 lutego 2016 r. w siedzibie WSAiB przy ul. Kieleckiej 7.

Debata adresowana jest do przedstawicieli środowisk zawodowych i społecznych, które poprzez swoją aktywność kreują oraz współtworzą system bezpieczeństwa Gdyni oraz mają wymierny wkład w działania przekładające się na realne poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

W ramach Debaty organizatorzy zaplanowali dyskusję w trzech panelach, które swoją tematyką będą obejmować bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo publiczne w kontekście aktualizacji map zagrożeń bezpieczeństwa oraz w obszarze bezpiecznych przestrzeni, co z punktu widzenia infrastruktury miejskiej może mieć istotny wpływ na postrzeganie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

Do udziału w Debacie zaproszeni są mieszkańcy Gdyni, studenci wyższych uczelni, przedstawiciele samorządu, rad dzielnic, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, reprezentanci służb mundurowych, pomocy społecznej i placówek oświatowych oraz dziennikarze.

 

W Debacie udział wezmą przedstawiciele Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP – mł. insp. Marek Konkolewski – autorytet w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki w ruchu drogowym oraz mł. insp. Dariusz Prządka – ekspert w zakresie tworzenia map zagrożeń bezpieczeństwa oraz Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol. w Szczytnie mł. insp. dr Krzysztof Łojek oraz dr hab. inż. Andrzej Urban – eksperci w zakresie zagadnienia „Bezpiecznych przestrzeni”.

 

Debata odbędzie się 25 lutego 2016 r. w siedzibie Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni przy ul. Kieleckiej 7, w godz. 10.00-13.00. Debata ma charakter otwarty, zapraszamy do udziału.

 

plakat debata 18.02.2016