BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – NOWY KIERUNEK STUDIÓW W LĘBORKU

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – NOWY KIERUNEK STUDIÓW W LĘBORKU

Studenci specjalności Służby Specjalne i Policyjne przygotowani są do pełnienia obowiązków funkcjonariuszy policji, CBŚ, CBA, służb wywiadu i BOR.

Wydział Zamiejscowy w Lęborku WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni otwiera nowy kierunek studiów: Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Uczelnia otrzymała zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studia rozpoczną się w październiku 2018 r. Trwa nabór.

– Bardzo nas cieszy, że oferta kształcenia w naszym Wydziale Zamiejscowym w Lęborku została poszerzona o tak wyczekiwany i ceniony kierunek jakim jest Bezpieczeństwo Wewnętrzne – mówi dr Tomasz Białas, Rektor WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. – To odpowiedź na zapotrzebowanie kształcenia w tym kierunku. Jego ukończenie będzie wiązało się z uzyskaniem perspektyw kariery i rozwoju zawodowego nie tylko w służbach mundurowych, ale i innych obszarach życia gospodarczego i społecznego. Z perspektyw tych mogą już korzystać mieszkańcy regionu.

– Wychodząc naprzeciw oczekiwań mieszkańców powiatu lęborskiego, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jako jedyna uczelnia wyższa w Lęborku, poszerza swoją ofertę edukacyjną o studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne – mówi dr inż. Iwona Osmólska, dziekan Wydziału Zamiejscowego w Lęborku. – Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu bezpieczeństwa jest i będzie jeszcze większe. Pojęcie to jest bowiem niezwykle szerokie i można jest stosować w odniesieniu do funkcjonowania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwa gospodarczego w działalności przedsiębiorstw oraz organizacji ich profesjonalnej ochrony, a także bezpieczeństwo społecznego w wymiarze przeciwdziałania patologii i przemocy w ujęciu kryminologicznym.

WSAiB w Lęborku proponuje dwie interesujące specjalności: Służby Specjalne i Policyjne oraz Kryminologia i Kryminalistyka, która od wielu lat cieszy się olbrzymim zainteresowaniem kandydatów na studia. To oferta skierowana m.in. do osób, które w przyszłości chcą podjąć pracę w służbach mundurowych typu Policja, CBŚ, CBA, jako specjaliści ds. przestępczości, albo technicy w laboratoriach badających materiały dowodowe. Praktyczny profil studiów oraz ich niestacjonarna forma są dostosowane do lokalnych potrzeb i możliwości.

– Lębork i powiat lęborski, a także sąsiadujące z nim gminy nie mają charakteru metropolitarnego. Mieszkańcy oczekują uzyskania kwalifikacji o charakterze praktycznym, które pomogą im w znalezieniu satysfakcjonującej pracy zawodowej we wszystkich sektorach aktywności i działalności zawodowej, w przedsiębiorstwach, organach władzy i administracji publicznej, w ich jednostkach organizacyjnych, w organizacjach pozarządowych lub otworzyć własną działalność gospodarczą – wyjaśnia dziekan Osmólska.

Zarządzanie nadal popularne

W Lęborku od wielu lat dużym zainteresowaniem cieszą się studia na kierunku Zarządzanie. To tu studenci kształcą się na przyszłych menedżerów, planujących kariery w przedsiębiorstwach prywatnych, czy w instytucjach publicznych. Studenci cenią praktyczny charakter studiów, zdobywają kompetencje podczas praktycznych zajęć, takich jak: case studies, prezentacje, warsztaty, symulacje i ćwiczenia. Wszystko to uzupełnione jest programem praktyk w pomorskich przedsiębiorstwach.

– Nasi absolwenci wyposażeni są również w pakiet umiejętności i wiedzy, by rozpocząć własną działalność w rozwijającym się w powiecie rynku usług – dodaje dziekan dr inż. Osmólska.

Studia po dyplomie

Mieszkańcy powiatu lęborskiego mogą skorzystać też z dedykowanej oferty studiów podyplomowych. To propozycja dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, awansować, zmienić branżę czy uzyskać nowy zawód. W Lęborku uczelnia prowadzi nabór na studia podyplomowe na czterech kierunkach: Administracja Publiczna, Bezpieczeństwo Informacji, BHP studia podyplomowe, oraz Zarządzanie Projektami.

System stypendialny dla studentów WSAiB w Lęborku

WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to najstarsza pomorska uczelnia niepubliczna, stabilna i renomowana. Co roku uruchamia wszystkie kierunki studiów. Posiada rozbudowany system stypendiów, co pozwala w dużej mierze zminimalizować koszty studiowania, a w niektórych przypadkach wręcz uczyć się za darmo.

– Nasi studenci mogą otrzymać miesięcznie stypendium w wysokości nawet 800 zł. Warto się zainteresować naszą ofertą – zapewnia dr inż. Iwona Osmólska, dziekan Wydziału Zamiejscowego w Lęborku.

Więcej informacji na stronie: www.wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia lub pod tel. 58 660 74 10.