ZMARŁ PROF. MIROSŁAW KRZYSZTOFIAK

Opublikowano: 13.06.2018

ZMARŁ PROF. MIROSŁAW KRZYSZTOFIAK

Z ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci naszego wieloletniego wykładowcy prof. zw. dra hab. Mirosława Krzysztofiaka.

Był profesorem nauk ekonomicznych, wybitnym naukowcem, specjalistą z zakresu statystyki ekonomicznej i informatyki. Od 1997 r. związany z naszą uczelnią, gdzie pełnił liczne funkcje, był członkiem Senatu, członkiem Rady Wydziału Zarządzania oraz kierownikiem Katedry Metod Ilościowych.

Odszedł od nas człowiek lubiany i szanowany przez społeczność akademicką.

Pogrzeb odbędzie się 9 lipca 2018 r. na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie, wejście nr 9 o godz. 14.00.

Bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia.

Prezydent, Rektor i Senat

Notka biograficzna:

Prof. zw. dr hab.  Mirosław Krzysztofiak, naukowiec, ekonomista. W 1943 roku wywieziony na roboty do Niemiec, od 1945 w Kwidzynie, gdzie ukończył szkołę średnią, w latach 1947–1949 pracował w Rejonowym Kierownictwie Robót Wodno-Melioracyjnych. W roku 1948 rozpoczął studia w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Sopocie (jednocześnie pracował w Gdańsku w Polskich Zakładach Zbożowych), od 1950 (po ukończeniu III roku studiów) asystent w Katedrze Statystyki tej uczelni. Od 1959 doktor, od 1963 doktor habilitowany, od 1966 (do emerytury) kierownik Katedry Statystyki. Od 1970 pracownik  Uniwersytetu Gdańskiego (UG), od 1971 profesor tytularny, od 1977 profesor zwyczajny. W okresie 1970–1972 dziekan Wydziału Ekonomii Produkcji UG, 1972–1980 prorektor, 1985–1987 rektor.
Wybitny specjalista z zakresu statystyki ekonomicznej (głównie morskiej) i informatyki. Był wiceprzewodniczącym Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, członkiem Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Zarządu Głównego PTE, Rady Głównej Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (1976–1978), rad naukowych Narodowego Banku Polskiego i Głównego Urzędu Statystycznego. Od roku 1974 zasiadał w Radzie Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni.