CZWARTKI W SĄDZIE OKRĘGOWYM

Niezwykle cenna dla studentów kierunku Prawo umowa została podpisana 11 marca 2016 pomiędzy WSAiB w Gdyni a sądem Okręgowym w Gdańsku. W ramach umowy studenci Uczelni im. E. Kwiatkowskiego będą mieli możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Sądu.

Dzięki porozumieniu studenci III, IV i V roku kierunku Prawo będą mogli świadczyć nieodpłatną pomoc prawną na terenie Sądu Okręgowego w Gdańsku. Termin dyżurów został wyznaczony na czwartki, pomoc będzie świadczona w zespołach studenckich pod merytorycznym nadzorem wykładowców Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Studenci WSAiB w Gdyni będą nie tylko udzielać informacji i opinii prawnych interesantom, ale również pomagać w sporządzaniu pism procesowych. Przyszli prawnicy będą ustalać stan faktyczny i prawny sprawy, będą formułować wnioski określające działania, jakie w sprawie należy podjąć.

Każdy ze studentów, który będzie na terenie Sądu świadczył pomoc prawną interesantom otrzyma zaświadczenie potwierdzające wykonywanie obowiązków. Dzięki umowie zainteresowani będą mieli szansę na zdobycie nieocenionego doświadczenia w prestiżowej instytucji, co w przyszłości ułatwi zdobywanie kolejnych ścieżek kariery zawodowej.