DODATKOWA REKRUTACJA NA STUDIA

Opublikowano: 01.07.2016

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zgodnie z decyzją Władz Uczelni ogłasza nabór na dodatkowe miejsca na studiach w roku akademickim 2016/2017.

Ze względu na duże zainteresowanie kandydatów studiami, władze Uczelni im. E. Kwiatkowskiego wydały zgodę na utworzenie dodatkowych miejsc na studiach: Prawo, Kryminalistyka i Kryminologia, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Logistyka, Finanse i Rachunkowość, Management, Administracja, Zarządzanie oraz na Międzywydziałowych Studiach Menedżersko-Prawnych. Jednocześnie informujemy, że uruchomione zostają wszystkie kierunki, na których prowadzona jest rekrutacja.

W bieżącym roku akademickim dużym zainteresowaniem cieszą się studia o charakterze praktycznym. WSAiB w Gdyni każdego roku aktualizuje ofertę studiów dopasowując ją do wymagań rynku pracy, dzięki czemu Absolwenci Uczelni im. E. Kwiatkowskiego są wysoko cenieni przez pracodawców. Dzięki stałej współpracy z firmami i instytucjami z Pomorza, Studenci mają możliwość odbycia obowiązkowych praktyk studenckich, staży, wizyt studyjnych oraz szkoleń, które podnoszą kwalifikacje i umiejętności pracownicze.

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni umożliwia zdobycie aktualnej wiedzy na wszystkich etapach edukacji, dodatkowo zapewnia praktyczny wymiar zajęć. Uczelnia Kwiatkowskiego oferuje studia licencjackie, magisterskie, studia podyplomowe oraz unikalne na polskim rynku studia MBA Project Management WSAiB. Praktyczny wymiar kształcenia jest zapewniany dzięki ścisłej współpracy z biznesem i przedsiębiorcami. Kadrę stanowią wysokiej klasy profesjonaliści aktywni w życiu gospodarczym.

Jakość kształcenia potwierdzona przez PKA

Wysokie standardy kształcenia w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zostały potwierdzone przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), która oceniła jakość kształcenia na ocenę bardzo dobrą: http://www.pka.edu.pl/

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego jest również liderem rankingów wśród pomorskich uczelni niepublicznych. Według X Rankingu Wydziałów Prawa opublikowanego w Dzienniku Gazety Prawnej, Wydział Prawa i Administracji zajmuje pierwsze miejsce wśród pomorskich uczelni, oraz czwarte miejsce w skali kraju.

Rekrutacja na studia

WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni przygotowała w roku akademickim 2016/2017 ponad 1500 miejsc na studiach. Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 trwa od 14 marca do 1 października 2016 r. Na każdym kierunku obowiązują limity przyjęć, Kandydaci przyjmowani są wg kolejności zgłoszeń. Zachęcamy do jak najszybszej rezerwacji miejsc na wybranych kierunkach studiów, przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Internetowym Rejestrze Kandydatów dostępnym na stronie.

Zasady rekrutacji na studia I i II stopnia

W WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni nie obowiązują egzaminy wstępne. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Zapisz się na studia – to proste!

1. ZAREJESTRUJ SIĘ na stronie wsaib.pl wypełnij formularz zgłoszeniowy

2. WPŁAĆ OPŁATĘ REKRURACYJNĄ

dane do przelewu:
Bank Pocztowy S.A. o. Gdańsk
71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
w tytule prosimy podać wybrany kierunek studiów

sprawdż aktualną promocję

3. DOSTARCZ DOKUMENTY i podpisz umowę

Studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie:

Studia II stopnia:

Informacje i zgłoszenia:
Studia licencjackie i magisterskie: Biuro Rekrutacji WSAiB, Gdynia ul. Kielecka 7, e-mail: rekrutacja@wsaib.pl, tel. 58 660 74 10
Informacje dla kandydatów na studia: https://wsaib.pl/kandydaci/zasady-rekrutacji

Wszystkich zainteresowanych Studiami Podyplomowymi zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stonie, lub do bezpośredniego kontaktu:
Studia podyplomowe: Dział Studiów Podyplomowych, Gdynia ul. Kielecka 7, e-mail: podyplomowe@wsaib.pl, tel. 58 660 74 28