DR INŻ. IWONA OSMÓLSKA NOWYM DZIEKANEM

Dr inż. Iwona Osmólska została nowym Dziekanem Wydziału Zamiejscowego w Lęborku Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Kandydatura dr inż. Iwony Osmólskiej została zgłoszona Senatowi WSAiB, który pozytywnie ją zaopiniował podczas posiedzenia 21 września 2017 r.

Dr inż. Iwona Osmólska, z pochodzenia Lęborczanka, od wielu lat związana jest z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Zawodowo od wielu lat związana z marketingiem, jest autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu marketingu. Głównym zainteresowaniem Dziekan Osmólskiej są alternetywne formy komunikacji marketingowej, wywieranie wpływu na ludzi oraz społeczna odpowiedzialność biznesu.