NOWY REKTOR WSAIB IM. E. KWIATKOWSKIEGO W GDYNI

NOWY REKTOR WSAIB IM. E. KWIATKOWSKIEGO W GDYNI

Dr Tomasz Białas został nowym Rektorem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

W dniu 21 września 2017 r. odbyło się posiedzenie Senatu WSAiB, na którym kandydaturę doktora Tomasza Białasa przedstawił założyciel Piotr Borkowski, a Senat pozytywnie ją zaopiniował.

Dr Tomasz Białas od 12 lat pełnił funkcję Prorektora WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, a wcześniej Prodziekana i Dziekana Wydziału Zarządzania. Z urodzenia gdańszczanin, studia kończył na Uniwersytecie Gdańskim. Tam też pracował jako wykładowca do 2010 r. Uzyskał tytuł doktora w zakresie nauk o zarządzaniu broniąc pracę doktorską pt. „Zarządzanie organizacją non-profit na przykładzie fundacji” nagrodzoną przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Jest autorem licznych prac naukowych z zakresu zarządzania i ekonomii. Jest kibicem sportowym, szczególnie lubi piłkę nożną.