UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW 2017

UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW 2017

W imieniu władz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zapraszamy tegorocznych absolwentów na uroczystość zakończenia studiów i wręczenia dyplomów, która odbędzie się w czwartek, 5 października 2017 r.

 

Absolwentów studiów licencjackich i magisterskich zapraszamy na godz. 17.00:

Uroczystość poprzedzi wykonanie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia w tradycyjnych togach i biretach na schodach przed budynkiem uczelni – prosimy zatem o punktualne przybycie. Togi i birety absolwenci otrzymają w uczelni.

Po wspólnym zdjęciu rozpoczną się uroczystości wręczenia dyplomów.
Uroczystości odbędą się w trzech miejscach:

Aula – Wydział Prawa i Administracji – Absolwenci studiów I i II stopnia oraz studiów 5-letnich

Sala 22 – Wydział Zarządzania – Absolwenci studiów I stopnia (licencjat) + Wydział Zamiejscowy w Lęborku

Sala 111 – Wydział Zarządzania – Absolwenci studiów II stopnia (magistrowie)

Absolwentów studiów podyplomowych zapraszamy na godz. 18.00:

Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych odbędzie się w sali 307

Impreza w Klubie Pokład

Po uroczystościach wszystkich Absolwentów, Promotorów, Wykładowców gorąco zapraszamy do Klubu Pokład (Gdynia, al. Jana Pawła II 11 – Skwer Kościuszki) na godz. 19.00 na spotkanie przy muzyce.