DYPLOMY ZA 2018 ROK UROCZYŚCIE WRĘCZONE

DYPLOMY ZA 2018 ROK UROCZYŚCIE WRĘCZONE

Absolwenci 2018 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni odebrali dyplomy podczas gali 4 października 2018 r. Uroczystość rozpoczął tradycyjny wyrzut biretów przed wejściem Uczelni im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Uroczystość zgromadziła władze uczelni, absolwentów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych oraz towarzyszące im bliskie osoby.

Studentom, którzy wyróżniali się podczas studiów wysokimi wynikami w nauce oraz działalnością na rzecz społeczności akademickiej, otrzymali dodatkowe nagrody.

Wyróżnieni:
Pani Ewa Drzymalska – najlepsza absolwentka na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku Administracja
Pan Sławomir Klas – najlepszy absolwent na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku Administracja
Pan Michał Bromirski – najlepszy absolwent na jednolitych niestacjonarnych studiach magisterskich na kierunku Prawo
Pan Marek Symonowicz – najlepszy absolwent na jednolitych stacjonarnych studiach magisterskich na kierunku Prawo
Pani Karolina Ogrodowska – najlepsza absolwentka na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Pani Joanna Gruchała – najlepsza absolwentka na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Pani Nikol Szmidt – najlepsza absolwentka na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Pani Samanta Piernicka – najlepsza absolwentka na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Zarządzanie
Pan Bartosz Strzelecki – najlepszy absolwent na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku Zarządzanie
Pani Lilly Rychetsky – najlepsza absolwentka na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku Zarządzanie
Pan Patryk Barański – najlepszy absolwent na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku Zarządzanie
Pan Maciej Wojtkowski – najlepszy absolwent na studiach stacjonarnych na kierunku Logistyka
Pan Sylwin Ziorkowski – najlepszy absolwent na studiach niestacjonarnych na kierunku Logistyka
Pani Alicja Richert – najlepsza absolwentka na studiach stacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość
Pani Urszula Leszczyńska – najlepsza absolwentka na studiach niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość
Pani Katarzyna Pszonak – najlepsza absolwentka studiów niestacjonarnych na kierunku Zarządzanie w Filii w Lęborku

Wyróżniliśmy również Panią Maritę Dymek, która została 10-tysięcznym abolwentem naszej Uczelni.

Laureatem Konkursu Rektora WSAiB Gdynia na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Prawa i Administracji został pan Wojciech Zawadzki. Jest on autorem pracy pt.: „Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez ruch pojazdu autonomicznego”, której promotorem był prof. dr hab. Zdzisław Brodecki. Laureatką Konkursu Rektora na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Zarządzania została pani Iwona Rychlicka-Dmitrzak, która obroniła pracę pt. „Zarządzanie ryzykiem w Start-up”, napisaną pod kierunkiem dra Michała Hałaczkiewicza.
Laureaci otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 1 tys. zł. Dyplomy i nagrody wręczył Rektor dr Tomasz Białas.