UROCZYSTA INAUGURACJA JUBILEUSZOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Opublikowano: 04.10.2018

Inauguracja 25 Roku Akademickiego 2018/2019 w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego odbyła się 4 października 2018 r. Ceremonia zgromadziła całą społeczność akademicką oraz przyjaciół Uczelni, którzy uczestniczyli w wydarzeniu immatrykulacji studentów I roku oraz nagrodzenia za wybitne osiągnięcia studentów oraz pracowników Uczelni im. E. Kwiatkowskiego.

JM Rektor dr Tomasz Białas rozpoczął inaugurację przemówieniem, w którym powitał wszystkich zaproszonych gości, studentów i absolwentów oraz przedstawił nowo zatrudnionych profesorów Uczelni. Na uroczystości przemówił również dr Mirosław Czapiewski, kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego, przekazując życzenia od Rektora UG oraz Joanna Zielińska, Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni, która odczytała list gratulacyjny w imieniu dra Wojciecha Szczurka, Prezydenta Miasta Gdyni.

Dyplom dla najlepszych studentów na Wydziale Prawa i Administracji otrzymali:
Pan Maksymilian Dobek – kierunek Prawo
Pani Joanna Zalewska – kierunek Administracja
Pan Mariusz Kozian – kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Na Wydziale Zarządzania za wybitne wyniki w nauce wyróżnieni zostali:
Pan Paweł Czaja – kierunek Zarządzanie
Pani Kamila Strahl – kierunek Management
Pani Patrycja Wilkowska – na Studiach Menedżersko-Prawnych
Pani Marta Nasierowska – kierunek Logistyka
Pani Dagmara Adrian – kierunek Finanse i Rachunkowość.

Nagrodę dla najlepszego Studenta w Filii w Lęborku otrzymała Pani Katarzyna Nosal.

Prezydent Uczelni przyznała nagrody dla najbardziej zaangażowanych na rzecz społeczności studenckiej. Wyróżnienie otrzymali: Pani Nikoletta Gwizd, Pani Karolina Skwierawska, Pani Marta Szczeblewska, Pan Adam Labuhn, Pan Paweł Mering, Pan Mariusz Kozian, Pan Piotr Remesz, Pan Mikołaj Schulz, Pan Krystian Zagrobelny, Pan Mikołaj Zegadłowicz.

Nagrodę Rektora dla najlepszego pracownika dydaktycznego w roku akademickim 2016/2017 otrzymał prof. dr hab. Zdzisław Brodecki, wyróżniono również najlepszego pracownika administracyjnego – Mirosławę Muzę z Działu Księgowości.

Uczestnicy inauguracji mieli okazję wziąć udział w niezwykle ciekawym wykładzie dr Karola Parafiana, wykładowcy WSAiB pt.: „Wolność wyboru najcenniejszym dobrem człowieka”.

Uroczystość Inauguracji uświetnił chór Empire Gospel Choir, który odśpiewał tradycyjną pieśń studencką Gaudeamus igitur oraz dał krótki koncert jubileuszowy.