DZIEŃ CYBERPRZESTĘPCZOŚCI

DZIEŃ CYBERPRZESTĘPCZOŚCI

16 lutego 2023 roku w WSAiB odbył się Dzień Cyberprzestępczości. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie pomorskich szkół średnich. Wydarzenie organizowane było w ramach projektu Bądź bezpieczny. Sekuritologia – kompleksowe bezpieczeństwo.

Program spotkania składał się z dwóch wykładów:

– godzina 10.00 Wykład „Cyberprzestępczość i cyberbezpieczeństwo”

Wykład przedstawił definicję cyberbezpieczeństwa w wymiarze cyberprzestrzeni, ukazał różne jego ujęcia: w zakresie danych personalnych, danych poufnych, informacji niejawnych. Odniósł się także do cyberprzestępczości w kontekście kodeksu karnego. Zajęcia poprowadził: dr Paweł Wawrzyniak, wykładowca WSAiB.

– godzina 11.10 Wykład „Cyberzagrożenia w sieci”

Wykład przedstawił najlepsze praktyki obrony przed takimi cyberzagrożeniami jak: ataki wymierzone w urządzenia sieciowe i infrastrukturę Internetu Rzeczy, ransomware (zaszyfrowanie danych użytkownika przez złośliwe oprogramowanie), ataki wykorzystujące luki w popularnych platformach internetowych, serwerach usług i protokołach sieciowych, rozproszone ataki DDoS, phishing, precyzyjnie ukierunkowane ataki typu advanced persistent threat (APT). Zajęcia poprowadziła: dr Ewelina Parysek, wykładowca WSAiB

Zapraszamy na kolejne otwarte wykłady i warsztaty przygotowane przez ekspertów WSAiB dla uczniów szkół średnich z zakresu bezpieczeństwa, prawa, logistyki, zarządzania, finansów i in. Więcej informacji udziela Biuro Rekrutacji tel. 58 660 74 10

logo Bezpieczeństwo 1