KONFERENCJA: SPOŁECZNY WYMIAR KONTROLI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

KONFERENCJA: SPOŁECZNY WYMIAR KONTROLI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB w Gdyni wraz z Fundacją Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Społeczny wymiar kontroli administracji publicznej”. Wydarzenie jest bezpłatne.

KIEDY?

Konferencja odbędzie się 24 marca 2023 roku w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7, aula piętro 0.

CZEGO DOTYCZY WYDARZENIE?

Wydarzenie poświęcone będzie szeroko pojętej tematyce społecznej kontroli administracji publicznej.

Niewątpliwie jednym z czynników wpływających na rozwój demokracji jest rosnący poziom zaangażowania obywateli i ich organizacji w procesy funkcjonowania państwa. Udział ów przejawia się między innymi w coraz liczniejszych możliwościach kontroli administracji publicznej. Choć jest to kontrola o charakterze zewnętrznym, gdyż nie znajdującym swojego miejsca w strukturze administracji publicznej, to nie jest ona przez to mniej znacząca czy niepotrzebna – często stanowi punkt wyjścia dla dalszych sformalizowanych działań odpowiednich organów czy po prostu impulsem dla zmiany dotychczasowego postępowania władz na szczeblu centralnym lub lokalnym. Kontrola społeczna odznacza się również wszechstronnością – dotyka ona wszakże wszystkich pól aktywności administracji publicznej. Bardzo szeroki zakres przedmiotowy i podmiotowy społecznego wymiaru kontroli przekłada się na niezwykle bogaty katalog instytucji jej służących i pozwalających obywatelom w realny sposób sprawować takową działalność kontrolną.

Biorąc pod uwagę doniosłość wskazywanej tematyki oraz aktualność problematyki związanej ze społeczną kontrolą administracji publicznej, organizatorzy pragną uczynić to wydarzenie forum wymiany myśli, doświadczeń, uwag i spostrzeżeń dotyczących historii, obecnie obowiązujących regulacji, funkcjonowania i przyszłości, jak stoi przed udziałem obywateli w demokratycznych procesach sprawowania władzy publicznej oraz ich współpracy z organami przedstawicielskimi.

PROPONOWANE OBSZARY TEMATYCZNE:

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Serdecznie zapraszamy, zarówno do czynnego jak i biernego uczestnictwa, studentów, doktorantów, badaczy i wszystkie inne osoby, które są zainteresowane tematyką społecznej kontroli administracji publicznej, partycypacji obywatelskiej czy demokracji bezpośredniej.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

Aby wziąć czynny udział w konferencji należy:

https://forms.gle/SjAUG7cKD8y4GX9G9

Aby wziąć bierny udział w wydarzeniu należy jedynie wypełnić formularz zgłoszeniowy (bez zamieszczania w nim abstraktu) do dnia 19 marca 2023 roku.

Zarówno czynny, jak i bierny udział w konferencji jest wolny od opłat.

Wszyscy uczestnicy, zarówno bierni jak i czynni, otrzymają certyfikat poświadczający udział w wydarzeniu.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową na adres: knpawsaib@gmail.com

Link do wydarzenia na fb:

https://www.facebook.com/events/1856013561424849

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu!