DZIEŃ REKTORSKI

DZIEŃ REKTORSKI

JM Rektor dr Tomasz Białas na wniosek Julii Licbarskiej Przewodniczącej Parlamentu Studentów WSAiB ogłasza dzień 4 maja 2022 r. (środa) dniem rektorskim.

Uczelnia 4 maja 2022 r. będzie otwarta jednak tego dnia nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne dla studentów.