Edukacja dla bezpieczeństwa

W dniu 8 października 2010 r. Dziekan Wydziału Zamiejscowego WSAiB w Lęborku dr Cezary Tatarczuk wziął udział w konferencji naukowo-technicznej „Edukacja dla bezpieczeństwa”, zorganizowanej przez Starostę Powiatu Wejherowskiego. Zaprezentował na niej swój referat podkreślając w nim udział naszej uczelni w kształceniu przyszłych menedżerów bezpieczeństwa. W konferencji tej wzięli udział również m.in. Pomorski Kurator Oświaty oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.