II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

W dniach 14-15 października 2010 roku w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Szkolnictwo wyższe w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.
Konferencja zgromadziła przedstawicieli szkół państwowych: Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także prywatnych:  Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej POMERANIA w Chojnicach, Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia.

Poruszone zostały problemy związane z misją prywatnych uczelni, efektywnością nauczania, oceną wykładowców przez studentów, funkcjonowaniem systemu pomocy dla studentów, jak również kwestie terminologiczne – czy używać nazw uczelnie publiczne i niepubliczne, czy może państwowe i niepaństwowe? Mówiono o współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, o potrzebach podnoszenia kompetencji w zakresie bezpieczeństwa w odniesieniu do szkolnictwa wyższego, o jego modernizacji, o adaptacyjności struktur kształcenia.
Omawiano wiele tematów, z których każdy mógłby stać się przyczynkiem do kolejnej konferencji dotyczącej szkolnictwa wyższego.
Wszystkie referaty oparte były o badania własne, co jest niezwykle cenne, ponieważ najtrudniej jest prowadzić badania nad własną pracą, oceniać się obiektywnie i wspólnie z innymi szukać rozwiązań dla dobra ogółu społeczeństwa. Tym dobrem jest niewątpliwie m.in. podnoszenie jakości nauczania, co przekłada się na wymierną korzyść ze studiowania zarówno dla uczelni jak i studenta.
Wyniki badań okazały się dyskusyjne, co wcale nie dziwi. Cieszy fakt, że dzięki temu nadarza się następna okazja do spotkania i przedyskutowania tego, czy planowane zmiany zostały wprowadzone w życie, czy zostały jedynie teorią, marzeniem.