EGZAMIN LCCI IQ DOSTĘPNY W WSAIB

W ostatnich dniach Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni uzyskała prawo do przeprowadzania egzaminów z języka angielskiego certyfikowanych przez Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową (LCCI IQ).

 

Certyfikat takiego egzaminu, ważny bezterminowo, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych świadectw językowych na świecie. Honorują go instytucje i uczelnie we wszystkich krajach, a także organizacje międzynarodowe i liczni pracodawcy. Za potwierdzenie znajomości języka angielskiego certyfikat LCCI LQ uznaje między innymi Urząd Służby Cywilnej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Certyfikat zwalnia doktorantów z egzaminu w zakresie znajomości języka obcego nowożytnego.

 

Z początkiem semestru letniego bieżącego roku akademickiego Centrum Języków Obcych WSAiB rozpocznie zapisy na ogólnodostępny, siedemdziesięciogodzinny kurs przygotowawczy do egzaminu „angielski dla biznesu” (EFB). Bliższe informacje niebawem.