KONFERENCJA: 60 LAT SĄDU ARBITRAŻOWEGO W GDYNI

W związku z 60. rocznicą powstania w Gdyni Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego 17 lutego 2015 r. w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni odbyła się konferencja.

 

Organizatorami konferencji „60 lat Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego w Gdyni” byli Kolegium Arbitrów Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni oraz władze Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

Program Konferencji:

10.00 Rejestracja gości

10.15 Powitanie – prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk, dr Jerzy Lewandowski (WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni/KIGM)

10.30 Wystąpienia gości

10.45 Pozycja międzynarodowego arbitra – zawód, misja, czy kariera?” – mec. P. Nowaczyk (Polska)

11.15 Zagraniczne orzeczenie arbitrażowe w polskim porządku prawnym – prof. dr hab. W. Popiołek (Polska)

11.45 Does London deserve its status as the leading capital of maritime arbitration? A critical study of London maritime arbitration practice? – mec. P. Iglikowski (Francja)

12.15 Przerwa na poczęstunek

13.15 Reguły Rotterdamskie – przepisy jurysdykcyjne – rozważania prawno-porównawcze – mec. M. Czernis (Polska)

13.45 Regulacja prawna arbitrażu w Republice Litewskiej – wykładowca J. Tupko-Mazur, (Uniwersytet Kazimierza Siemienowicza, Litwa).