INAUGURACJA ROKU AKADEMICKEGO 2015/2016

6 października 2015 r. o godzinie 12.00 odbędzie się uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016.

Dwudziestą drugą uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego w najstarszej niepublicznej Uczelni na Pomorzu oficjalnie rozpocznie przemówieniem inauguracyjnym rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk.

Po wystąpieniu inauguracyjnym nastąpi immatrykulacja studentów pierwszego roku oraz uroczyste ślubowanie, a następnie głos zabierze prof. zw. dr hab. Zdzisława Janowska, która wygłosi wykład inauguracyjny.

W drugiej części uroczystości przewidziano ceremonię wręczenia Nagród Rektora, nagród dla najlepszych studentów w roku akademickim 2014/2015, nagród za wyjątkowe osiągnięcia sportowe oraz nagród za zaangażowanie na rzecz społeczności studenckiej.

Po wręczeniu nagród, głos zabierze gość specjalny, dr inż. Andrzej Królikowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Uroczystość zakończy się tradycyjnym odśpiewaniem pieśni studenckiej Gaudeamus igitur w wykonaniu Chóru Kameralnego 441 Hz pod dyrekcją pani Anny Wilczewskiej.

Serdecznie zapraszamy!