STYPENDIA NAWET DO 550 ZŁ UMOŻLIWIAJĄ STUDIA ZA DARMO

Maksymalna wysokość stypendiów dla studentów WSAiB w roku akademickim 2015/2016 wynosić będzie nawet 550 zł miesięcznie. Zachęcamy do składania wniosków.

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oferuje jedne z najwyższych stypendiów w Polsce. Maksymalna kwota stypendium to nawet 550 zł miesięcznie. Kwota ta pozwala nie tylko w całości opłacić czesne, ale również pozostałą cześć przeznaczyć na dowolny cel.

W Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni funkcjonuje system stypendialny, z którego skorzystać mogą osoby:

– osiągające bardzo dobre wyniki w nauce (stypendium Rektora)
– deklarujące niski dochód (stypendiów socjalne)
– deklarujące niski dochód i korzystające z zakwaterowania w domu studenckim lub wynajętym mieszkaniu (stypendium socjalne o zwiększonej wysokości),
– posiadające stopień niepełnosprawności (od lekkiego po znaczny)

Stypendia wypłacane są każdego miesiąca bezpośrednio na konto bankowe wskazane przez studenta. O stypendia socjalne mogą ubiegać się wszyscy studenci, również ci, którzy dopiero rozpoczęli naukę w WSAiB.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów TUTAJ

oraz zasadami przyznawania stypendiów TUTAJ