Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009

Rektor, Kanclerz i Senat
Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

mają zaszczyt zaprosić na 

uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2008/2009
w Wydziale Zamiejscowym w Lęborku

która odbędzie się 3 października 2008 r. o godz.16.00
w  Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych
przy ul. Marcinkowskiego 1 w Lęborku

Program uroczystości:

• Hymn Państwowy
• Przemówienie inauguracyjne J.M. Rektora  prof. zw. dr hab. Jerzego Młynarczyka
• Wystąpienie Pana Witolda Namyślaka  Posła na Sejm RP
• Wystąpienie Dziekana  dr Cezarego Tatarczuka
• Uroczysta immatrykulacja studentów I-go roku
• Gaude Mater Polonia
• Wykład inauguracyjny Ministra Kazimierza Plotzke pt.: „Zarządzanie wspólną polityką rolną   i  rybacką”
• Wręczenie nagród wyróżniającym się studentom
• Wystąpienie przedstawiciela studentów
• Gaudeamus igitur

RSVP tel.(58) 660 74 00 info@wsaib.pl

Po uroczystości inauguracji wszystkich przyjaciół, wykładowców, absolwentów i studentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni zapraszamy na wieczorną imprezę przy muzyce.
Restauracja Różana przy ul. l Armii Wojska Polskiego (obok ronda "Solidarności") w Lęborku, godz. 18.00